✝Trực tiếp: Thánh lễ mừng kính thánh Giuse Thợ tại giáo họ Vĩnh Lộc | 18giờ00 ngày 01.05.2022

Thánh lễ mừng kính thánh Giuse Thợ. Lúc 18giờ00 ngày 01.05.2022. tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-