✝Buổi cầu nguyện “Cùng Mẹ Maria đế với Lòng Thương Xót Chúa” ngày 11.08.2022

Giờ cầu nguyện “Cùng Mẹ Maria đến với Lòng Thương Xót Chúa” được phát vào ngày 11.08.2022. Để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu. Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trên các Website, Face book:

———-oOo———-

 

Website: Cầu nguyện bằng trái tim

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim